Prisijungti : Registruotis |

Skelbimai / Reikalingi mokytojai

Reikalingi mokytojai

Maironio lituanistinei mokyklai Lemonte šeštadieninei pamainai reikalingi: pradinės mokyklos mokytojai, istorijos mokytojas. Penktadieninei pamainai: lietuvių literatūrosm istorijos, visuomenės moklslo mokytojai. Dėl smulkesnės informacijos prašome skambinti Godai Misiūnienei tel.: 630-257-0888
Jūs labai reikalingi puoselėjant Lietuvybę !

Telefonas kontaktui:

(630) 257-0888

Skelbėjo miestas:

Lemont, IL 60439, USA
Paskelbta: Liepos 27, 2012
Daugiau skelbimų iš srities: Siūlau