Prisijungti : Registruotis |

Suburban Lithuanian Montessori school

informacija
Pavadinimas: Suburban Lithuanian Montessori school
Dar žinomas kaip: Mokyklėlė Žiburėlis
Adresas: 14911 127th St, Lemont, IL 60439, USA
Telefonas: +1(630) 257-8891
Internetinis puslapis: http://www.ziburelis.org
aprašymas
„Žiburėlis” yra pelno nesiekianti mokyklėlė, įsteigta 1983 m. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL). Mokyklėlė pasižymi lietuvių kalbos, tradicijų ir lietuviškosios dvasios puoselėjimu montesoriškoje aplinkoje. Priimami vaikučiai nuo 3 iki 6 metų amžiaus. Šiokiadieniais veikia rytinė ir popietinė pamainos. Pamokos vyksta lietuvių kalba. Vaikučiai susidraugauja su bendraamžiais lietuviukais, deda pamatus tolimesniam lituanistiniam švietimui.
nuotraukos
Suburban Lithuanian Montessori school ,Mokyklėlė Žiburėlis 14911 127th St, Lemont, IL 60439, USA, lietuviai, amerika, jav

Komentarai apie subjektą