Prisijungti : Registruotis |

Šv. Kazimiero Parapija

informacija
Pavadinimas: Šv. Kazimiero Parapija
Dar žinomas kaip: ST. CASIMIR PARISH
Adresas: 18022 Neff Rd, Cleveland, OH 44119, USA
Telefonas: +1(216) 481-3157
aprašymas
Klebonas: kun. Joseph Bacevice įkurta 2009 spalio 25 d.– sujungtos parapijos: šv. Jurgio ir švc. Marijos, Nuolatines Pagalbos

Komentarai apie subjektą