Prisijungti : Registruotis |

Vaikų darželis

informacija
Pavadinimas: Vaikų darželis
Adresas: 9000 Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453, USA
Telefonas: +1(708) 422-1433
Internetinis puslapis: http://www.spindulelis.org
aprašymas
Vaikų darželis "Spindulėlis" įsteigtas 2003 m. rugsėjo 2 d. , tai pelno nesiekianti iki mokyklinio ugdymo įstaiga, kurios pagrindinis tikslas - lietuvybės išlaikymas. Darželį lanko 3-5 metų vakai. Dirba keturios kūribingos mokytojos: vadovė Rūta Drukteiniene, logopedė Snieguolė Liūnienė, muzikos vadovė Egidija Nefiodovinė ir Joleta Juskiene. Įsikūręs prie Ziono Lietuvių Ev. Liuteronų Bažnyžios Čikagos priemestyje Oak Lawn. Darželyje kuriama aplinka skatinanti vaikus veikti, ieškoti, tirti, atrasti, sužinoti ir savo patyrimu dalintis su kitais. Skiriamas ypatingas dėmesys lietuviškų tradicijų ir papročių puoselėjimui. Vienas iš svarbiausių mūsų siekių, kad vaikai jaustųsi saugūs, mylimi ir išmoktų bendrauti tarpusavyje. Į kiekvieną vaiką žiūrime kaip į unikalią asmenybę. Darželyje vaikai ugdomi pagal lietuvišką "Vėrinėlio" programą. Darbo valandos nuo 7v.r.iki 6val.p.p.
nuotraukos
Vaikų darželis , 9000 Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453, USA, lietuviai, amerika, jav

Komentarai apie subjektą