Prisijungti : Registruotis |

ŠALFASS

informacija
Pavadinimas: ŠALFASS
Dar žinomas kaip: LAUNA / Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sporto Sąjunga
Adresas: 34251 Ridge Rd, Willoughby, OH 44094, USA
Telefonas: +1(732) 317-9195
Internetinis puslapis: http://salfass.org
aprašymas
Statutas Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga, sutrumpintai – ŠALFASS Angliškai vadinama – Lithuanian Athletic Union of North America, Allied Member of Amateur Athletic Union of United States of America ŠALFASS-gos veikimo plotas yra JAV-bės ir Kanada. Tikslas – Organizuoti, jungti ir representuoti lietuvių sportinį gyvenimą. 1947 m. lapkričio 29 d. įkurta Augsburge, Vokietijoje
nuotraukos
ŠALFASS,LAUNA / Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sporto Sąjunga 34251 Ridge Rd, Willoughby, OH 44094, USA, lietuviai, amerika, jav

Komentarai apie subjektą