Prisijungti : Registruotis |

JAV lietuvių bendruomenės Švietimo taryba

informacija
Pavadinimas: JAV lietuvių bendruomenės Švietimo taryba
Dar žinomas kaip: Pirmininkė Daiva Navickienė
Adresas: 170 Query St, New Bedford, MA 02745, USA
Telefonas: +1(774) 271-4673
Internetinis puslapis: http://www.svietimotaryba.org/
aprašymas
JAV LB Švietimo taryba remia lietuvišką švietimą Jungtinėse Amerikos Valstijose talkindama JAV lietuvių mokykloms, mokytojams ir jaunimui. JAV LB Švietimo taryba: - skirsto JAV lietuvių mokykloms Lietuvių fondo skiriamas lėšas - organizuoja kursus lietuvių kalbos ir kultūros mokytojams - padeda JAV lietuvių mokyklas aprūpinti vadovėliais, mokslo planais ir kitokiomis mokymo priemonėmis - skiria nusipelnusiems JAV lietuvių kalbos ir kultūros mokytojams premijas.

Komentarai apie subjektą