Prisijungti : Registruotis |

Pedagoginis lituanistikos institutas

informacija
Pavadinimas: Pedagoginis lituanistikos institutas
Dar žinomas kaip: Vadovė Kristina Lapienytė
Adresas: 5600 S Claremont Ave, Chicago, IL 60636, USA
Telefonas: +1(773) 434-4545
Internetinis puslapis: http://www.lithuanianresearch.org/lit/pli/plipradzia.htm
aprašymas
Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoje išsivystė iš Aukštųjų pedagoginių lituanistikos kursų, veikusių nuo 1958 m. prie Čikagos Aukštesniosios lituanistikos mokyklos, Jaunimo centre. 1960 m. kursai perorganizuoti į Pedagoginį lituanistikos institutą. Pirmuoju rektoriumi tapo prof. dr. Albinas Liaugminas. Pagrindinis Pedagoginio lituanistikos instituto steigėjas - Domas Velička. 1961 m. įsteigtas neakivaizdinis instituto skyrius, skirtas negyvenantiems Čikagoje studentams. Šio skyriaus studentai buvo iš Europos, Pietų Amerikos, Australijos, Kanados ir įvairių JAV vietovių. Pedagoginio lituanistikos instituto tikslas - paruošti mokytojus lituanistinėms mokykloms ir įvairiems kultūros darbams. Paskaitos vyksta šeštadieniais ryte. Pagrindinės mokslo šakos - lietuvių kalba, literatūra, istorija, tautosaka, pedagogika ir mokymo praktika. Praktikos metu instituto studentams, susitarus su kitų lituanistinių mokyklų vadovybėmis, leidžiama dėstyti savo pasirinktą sritį klasėse. Institutas turi trejų metų programą. Lituanistinių mokyklų mokytojai turi išklausyti trejų metų kursą, o būsimieji aukštesniųjų lituanistikos mokyklų dėstytojai turi parašyti diplominį darbą.

Komentarai apie subjektą