Prisijungti : Registruotis |

Gedimino Lituanistinė Mokykla

informacija
Pavadinimas: Gedimino Lituanistinė Mokykla
Dar žinomas kaip: Vadovė Giedrė Ramanauskaitė
Adresas: 126 S Lake St, Mundelein, IL 60060, USA
Telefonas: +1(224) 256-6760
Internetinis puslapis: http://www.cikagossiaurietis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=53
aprašymas
GLM įsikūrė 2002 m. spalio 5 d. Libertyville miestelyje, Ilinojaus šiaurėje. 2007 m. GLM persikėlė į netoliese esantį Mundelein miestelį. Šiuo metu mokyklos reikmėm yra nuomojamos Santa Maria Del Popoo bažnyčios patalpos. Mokyklą įsteigė JAV LB Illinois Waukegan - Lake County apylinkės lietuviai entuziastai, jaunųjų lietuviukų tėveliai, mokytojai. Tai viena iš 35 šiuo metu JAV veikiančių lietuviškų mokyklų pagal JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos nustatytą programą ir gaires. GLM finansiškai savarankiškai išsilaiko iš mokslapinigių bei knygų nuomos, kaupdama lėšas GLM vardu organizuojamų renginių metu, gaudama Lietuvių Fondo, Švietimo Tarybos, Waukegan-Lake County apylinkės lietuvių bendruomenės, Kazickų šeimos fondo, pavienių aukotojų ir organizacijų paramą. Atsidarydama 2002 metais, mokykla turėjo 11 mokinių ir 3 mokytojas. Šiuo metu mokyklą lanko 75 mokiniai, kuriuos moko 11 mokytojų. Čia veikia lopšelio ir darželio grupės, parengiamoji ir 1-6 pradinės mokyklos klasės, 7 ir 9 klasės, o taip pat ir suaugusiųjų klasė, besimokanti lietuvių kalbos. Mokykloje mokiniai mokosi lietuvių kalbos, literatūros, Lietuvos istorijos pagrindų, lietuviškų dainų, tautinių šokių, susipažįsta su savo tėvų ir protėvių tradicijomis bei papročiais. Jau keletą metų prie mokyklos veikia pasiruošimo krikštui ir pirmąjai komunijai klasė. Po pamokų mokiniai ir suaugę mielai kviečiami lankyti mokyklos tautinių šokių kolektyvą ,,Rusnę", lankyti krepšinį ar meno būrelį.

Komentarai apie subjektą