Prisijungti : Registruotis |

Lituanistinė mokykla ,,Lietuvėlė"

informacija
Pavadinimas: Lituanistinė mokykla ,,Lietuvėlė"
Dar žinomas kaip: Vadovė Auksė Motto
Adresas: E Veterans Hwy & Cross St, Jackson, NJ 08527, USA
Telefonas: +1(551) 574-1806
Internetinis puslapis: http://www.lietuvele.org/
aprašymas
Lituanistinė Mokykla "Lietuvėlė" savo veiklą pradėjo 2010 metų rugsėjo mėnesio 4 dieną. Pamokos vyksta nuo 9 val ryto iki 1 val po pietų.Pamokų trukmė 35-45 min.Mokykla veikia šeštadieniais nuo rugsėjo mėn iki gegužės. Mokykloje dirba profesonalūs mokytojai, kurie moko lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, geografijos, gamtos pažinimo,muzikos ugdymo ir bendravimo lietuviškai. Kiekvieno lietuvio įsijungimas į lietuviška veiklą sustiprins ir suvienys mus lietuvius išsibarsčiusius po pasauly.Tik vienybėje mes esam stiprus! Mūsų mokykla vadovaujasi JAV LB Švietimo Tarybos parengta mokymo programa,gairėmis ir mūsų mokyklos nuostatais. Lituanistinės mokyklos tikslai: Mokyti lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos,geografijos, gamtos pažinimo. Mokyti vaikus lietuviškai kalbėti ir ugdyti gebėjimą bendrauti su savo bendraamžiais ir kitais savo aplinkos žmonėmis.Skiepyti meilę lietuvių tautai ir kultūrai.Skatinti domėtis lietuviškomis tradicijomis, papročiais.Supažindinti su tautodaile,tautiniais šokiais, dainomis ,rateliais, žaidimais. Ugdyti pagarbą tautos kultūrai, papročiams, tradicijoms ir toleranciją kitoms kalboms ir tautoms.
nuotraukos
Lituanistinė mokykla ,,Lietuvėlė",Vadovė Auksė Motto E Veterans Hwy & Cross St, Jackson, NJ 08527, USA, lietuviai, amerika, jav

Komentarai apie subjektą