Prisijungti : Registruotis |

Tautos fondas

informacija
Pavadinimas: Tautos fondas
Dar žinomas kaip: Lithuanian National Foundation, Inc.
Adresas: 307 W 30th St, New York, NY 10001, USA
Telefonas: +1(212) 868-5860
Internetinis puslapis: http://www.tautosfondas.org/
aprašymas
Mes, Tautos Fondas, esame kultūros, švietimo labdaros organizacija, kurios pagrindinė orientacija yra atgimstanti Tauta. Tautos Fondas renka pinigus kilniems tikslams – mokyklų šelpimui, jų “įdukrinimui”, studentų tautinės savimonės ugdymui, ir bendrai, padėti Lietuvai pilnai įvertinti savo unikalų identitetą, savo kilnią istoriją ir savo seniausią gyvą kalbą. Tuo pačiu, Tautos Fondas stengiasi padėti jaunimui integruotis ir į dabartinį, technologinį, vakarietišką pasaulį. Trumpai tariant, Tautos Fondas siekia, kad Lietuva išliktų ir lietuviška, ir pasidarytu demokratiška ir jaustų savo svarbą pasaulyje.
Kontakto veikla registruota: Fondai

Komentarai apie subjektą